Sömnad av gardiner i konferensrum, till kontor i Stockholm.

Sömnad av gardiner i konferensrum, till kontor i Stockholm.

Sömnad av gardiner samt omklädsel av stolar i konferensrum till kontor i Stockholm.

Lämna en kommentar