Omklädsel av stolar till kontor i Stockholm.

Omklädsel av stolar till kontor i Stockholm.

Omklädsel av ca. 30 st stolar till kontor i Stockholm.